1 Jaar Hervormingsagenda Jeugd: De samenwerkende partijen blikken terug

Op 19 juni is het precies een jaar geleden dat de Hervormingsagenda Jeugd is vastgesteld door gemeenten, aanbieders, professionals, cliënten en het Rijk. Wat betekent dit, wat is er in de tussentijd gebeurd en hoe gaan we verder? De samenwerkende partijen hebben op verschillende manieren aandacht besteed aan deze vragen.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen beantwoordde tijdens een LinkedIn Live sessie vragen van deelnemers. Dat ging van vragen over stevige lokale teams tot de financiering van het stelsel, wachttijden en verschillende instanties die bij gezinnen die hulp nodig hebben betrokken zijn. Je kan de sessie hier nog terugkijken

Cathalijne Dortmans van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) blikt in deze video terug op 1 Jaar Hervormingsagenda Jeugd. “Er zijn al veel stappen gezet, maar er zijn er ook nog veel te zetten.” Bekijk de video

José Manshanden: “Als voorzitter van de stuurgroep voor de Hervormingsagenda ben ik vooral blij dat de samenwerking tussen partijen steeds beter gaat. Natuurlijk zijn er verschillen en zijn partijen het nog lang niet over alles eens, maar de wil is er wel om er samen uit te komen. En dat is nodig, want we hebben elkaar hard nodig om het beter doen voor kinderen, jongeren en gezinnen!” Lees hier heel het artikel
 

“De komende tijd worden de maatregelen in negen verschillende werkgroepen verder uitgewerkt. Hoe verminderen we de administratieve lasten? Hoe zorgen we dat de zorg beschikbaar wordt? Voor wie gelden de afspraken? Moet de jeugdhulpplicht voor gemeenten worden afgebakend, en zo ja, hoe?” Aan het woord is Ina Vijzelman-Waarheid van cliëntenorganisatie Ieder(in) met haar visie op dit jaar. Ieder(in) richt zich op kinderen en jongeren met een levenslange, levensbrede beperking. Lees verder op LinkedIn

Ook het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) markeert dit moment en zet een stip op de horizon: De Leefwereldtoets. Lees verder op LinkedIn

Ter volledigheid nog deze bijdrage van MIND: Hoe wordt de ervaringskennis van cliënten en naasten in de ggz betrokken bij de totstandkoming van beleid en in de beleidsuitvoering?  Lees verder op LinkedIn

En Marleen Beumer post dat de VNG sinds 1 maart van start is gegaan met de ondersteuningslijn Stevige Lokale Teams - al ruim dertig gemeenten en organisaties hebben hen gevonden. Ze ondersteunen gemeenten en toegangsorganisaties/wijkteams in het neerzetten van stevige teams in de lokale context. Lees verder op LinkedIn