Cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering over 2023 gepubliceerd

CBS heeft de nieuwste cijfers over 2023 gepubliceerd. Deze cijfers worden ook toegevoegd aan de regionale dashboards. Er is onderscheid gemaakt tussen de rapportage over de jeugdhulp en die van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een beknopte duiding lees je terug in het nieuwsbericht op de website van het CBS.