Presentatie startfoto’s: waardevolle bron van informatie voor samenwerkende partijen

Om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te houden, hebben de betrokken partijen in de Hervormingsagenda Jeugd een uitgebreid pakket afspraken gemaakt voor de periode van 2023 tot 2028. De afgelopen tijd is  de lokale en regionale voortgang van de Hervormingsagenda in beeld gebracht.

Afbeelding van startbijeenkomst Hervormingsagenda
Beeld: ©Thomas Dijksman

Er zijn nog genoeg vragen over het ‘hoe’, maar een basis is gelegd.

Analyse van Hervormingsagenda Jeugd

Op verzoek van gemeenten heeft de VNG 42 startfoto's laten samenstellen waarmee regio's en gemeenten inzicht krijgen in de stand van zaken en waarin duidelijk wordt welke stappen zij nog moeten zetten. Op basis van deze startfoto’s is een metarapportage opgesteld. Dit rapport biedt een overkoepelend beeld van de lokale en regionale voortgang van de uitvoering van agenda in het hele land, zonder dat individuele regio’s daarin herkenbaar zijn.

Afbeelding van startbijeenkomst regio's
Beeld: ©Thomas Dijksman

Startbijeenkomsten Hervormingsagenda Jeugd

Regioadviseur Thomas Dijksman: "De startbijeenkomsten Hervormingsagenda Jeugd hebben in het hele land laten zien dat er een gedeeld gevoel van urgentie is om het écht anders, en daarmee beter, te doen.

Zonder besef en begrip van de historie, elkaars positie en perspectief is de kans té groot dat we niet vooruitkomen met elkaar. Dit terwijl iedereen op een eigen manier het verschil probeert te maken en van betekenis wil zijn.

Dat kan ook door soms juíst niets te doen, stil te staan en te reflecteren op- en met elkaar. Voor sommigen was het een start van een hernieuwde verandering, voor anderen een bevestiging van de ingeslagen weg. Maar allen met open vizier."

afbeelding van metarapportage VNG
Beeld: ©VNG

Metarapportage

De metarapportage biedt een diepgaand inzicht in de stand van zaken en uitdagingen rondom de Hervormingsagenda Jeugd. Het rapport vormt een waardevolle bron van informatie voor gemeenten, regio's en andere beleidsmakers om gezamenlijk stappen te zetten richting een betere jeugdzorg in Nederland.

Dijksman: Regio’s zijn in staat gebleken de zwaktes in het huidige (regionale) systeem en het eigen handelen te benoemen en formuleerden ondersteuningsbehoeften waarop gericht aanbod gevraagd is.

Webinars

De komende tijd organiseert de VNG enkele webinars waarin wordt stilgestaan bij specifieke ontwikkelingen of thema’s die verband houden met de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd.

Meer informatie op de website van de VNG