Nieuwe jongerencampagne 'Hey, het is oké' gaat van start

Vanaf 20 mei start er weer een nieuwe jongerencampagne over mentale gezondheid, ‘Hey, het is oké’.

Afbeelding van een jongere die een hand aanpakt

Jongeren vinden het vaak lastig om over beginnende mentale klachten, zoals prestatiedruk en eenzaamheid, te praten. Ze weten niet goed hoe en wanneer erover te beginnen. Ze ervaren drempels om erover te praten, zoals angst voor negatieve reacties en angst om als klager over te komen. Deze drempels maken dat ze twijfelen om over hun mentale gezondheid te praten. Hoe helpen we jongeren om wél te praten met een vertrouwd persoon zoals een partner, vriend/vriendin of familielid?

Met de campagne willen we praten over beginnende mentale klachten normaler maken en jongeren het vertrouwen geven om dit te doen. Het bredere doel is om in te zetten op het voorkomen en/of tijdig signaleren van mentale klachten en het bieden van handvatten om met de eigen mentale gezondheid aan de slag te gaan. De thema's prestatiedruk en eenzaamheid staan daarbij centraal.

De campagne loopt door tijdens de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid van 3 juni t/m 8 juni (week 23).

We nodigen je van harte uit om mee te doen aan de campagne, en verkennen graag hoe we kunnen samenwerken om zo meer aandacht te hebben voor de mentale gezondheid van jongeren.

Vragen of contact? 

Mail naar postbusmentalegezondheid@minvws.nl