Speciale studiefinancieringsregeling voor studenten die problemen hebben met hun ouders

Studiefinanciering bestaat uit de basisbeurs, de aanvullende beurs, het studentenreisproduct en een eventuele lening. De hoogte van de aanvullende beurs is onder andere afhankelijk van het inkomen van de wettige ouders. Heeft de student problemen met de ouder(s)? In bepaalde situaties kan de student DUO vragen om het inkomen van de ouder(s) buiten beschouwing te laten. De student kan dan misschien een (hogere) aanvullende beurs ontvangen.

Afbeelding van een student met laptop

Inkomen niet meetellen voor aanvullende beurs

In de volgende situaties kan gekeken worden of het inkomen buiten beschouwing kan worden gelaten:

  • De student is niet erkend door de ouder.
  • Het contact met de ouder is verbroken vóór de 12e verjaardag van de student.
  • De student heeft een ernstig en structureel conflict met de ouder, over meer dan alleen geldzaken.
  • Het gezag van de ouder is door de rechter beëindigd.
  • De student is als vluchteling naar Nederland gekomen, zonder de ouder(s).
  • De verblijfplaats van de ouder is onbekend.
  • De vastgestelde alimentatie is ten minste 12 aaneengesloten maanden oninbaar.

Deze regeling is nog niet bekend bij alle onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling en hoe de student een aanvraag kan doen, staat op duo.nl.