K-EET bouwt met Eetstoornissennetwerk door aan de verbetering van eetstoornissenzorg

K-EET bouwt de komende drie jaar door met Eetstoornissennetwerk. Kinderen en jongeren met een (potentiële) eetstoornis moeten eerder worden herkend, beter worden begrepen en eerder en beter worden behandeld. Met deze missie startte eind 2019 K-EET, de landelijke ketenaanpak eetstoornissen bij kinderen en jongeren.

Logo K-EET
Beeld: ©K-EET

Fundament is gelegd

Professionals en ervaringsdeskundigen met veel kennis op het gebied van eetstoornissen werkten de afgelopen jaren doelgericht samen aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen. Dat heeft geresulteerd in een intensivering van de netwerkzorg, het beter gebruik maken van ieders professionele kennis en expertise rondom eetstoornisproblematiek van kinderen en jongeren, en het toegankelijk maken van deze kennis via platforms als eetstoornissennetwerk.nl en de First EET Kit. Daarmee is een fundament gelegd voor verdere ontwikkeling binnen deze drie thema's:

  • Verdere ontwikkeling van de netwerkaanpak
  • Verbetering van de vroegherkenning en vroege behandeling
  • Kennis: ontwikkelen, benutten en beschikbaar stellen

Lees meer over K-EET op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Verder ontwikkelen

Vooral de ontwikkeling van acht regionale netwerken – een van de succesvolle bouwstenen van K-EET - waarin somatiek, diëtiek en ggz intensiever zijn gaan samenwerken, zorgen ervoor dat we steeds beter worden in het vroeg herkennen, beter begrijpen en vroeg behandelen. Als kinderen en jongeren dan toch nog ernstig ziek worden, is daar steeds betere behandeling en ondersteuning voor ontwikkelt en beschikbaar.

K-EET streeft naar een regionaal en landelijk stevig en omvattend eetstoornissennetwerk, waarin vroegsignalering- en interventie en het ontwikkelen, benutten en toegankelijk maken van kennis op het gebied van eetstoornisproblematiek aandacht zullen hebben. Daarnaast ligt de aandacht op het verder ontwikkelen van duurzame netwerkzorg samen met patiënt-en beroepsorganisaties, aanbieders, inclusief een passende financiering hiervoor.

Afbeelding van gesprek met een hulpverlener

Nieuwe First EET Kit: uitgebreid voor ggz-professionals en diëtisten

K-EET ontwikkelde samen met partners de First EET Kit, een laagdrempelige, toegankelijke website voor zorgprofessionals. Op deze website vinden (zorg)professionals en naasten van iemand met een eetstoornis actuele en betrouwbare informatie, eerste hulp en ondersteuning tijdens het proces van herkennen, erkennen, vaststellen en behandelen van een (beginnende) eetstoornis.

De (mobiele) website is gericht op patiënten en naasten en op medische (zorg)professionals. De website is nu uitgebreid met informatie voor ggz-professionals en diëtisten en te vinden via firsteetkit.nl.