Ontwikkelingen Toekomstscenario en de rol van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Op 5 oktober 2023 hebben diverse teamleden van het programmateam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming een gesprek gevoerd met diverse medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Beeld: ©EMMA/Fotograaf: Douwe de Vries

Veranderende werkwijze in proeftuinen in de praktijk

Vanaf de start van het toekomstscenario is de IGJ al betrokken bij het programma. Periodiek wordt er gesproken met onder anderen programmadirecteur David Lamas. Inspecteurs zijn langs meerdere proeftuinen gegaan, om te kijken en voelen hoe de veranderende werkwijze in de proeftuinen in de praktijk zich afspeelt. Hierbij is de focus niet zo zeer op wettelijke naleving, maar juist ook op óf en hóe het toekomstscenario aansluit op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. 

Open gesprekken met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Bij het ontwikkelen en beproeven van het toekomstscenario komen risico’s en knelpunten kijken. We hebben met het IGJ een fijn, open gesprek kunnen voeren hierover. De inspectie neemt het beproeven van de veranderende werkwijze, knelpunten en risico’s van het toekomstscenario heel serieus. Dat is waardevol, want met de positieve en negatieve signalen die de inspecteurs opvangen kunnen ze het programma goed ondersteunen. Zo houden we onze beide benen op de grond. De komende tijd blijven we deze open gesprekken voeren, en houden we elkaar op de hoogte van wat er speelt in het veld.

Oefenen met nieuwe vormen van toezicht

Naast mogelijk veranderende wet -en regelgeving vraagt het toekomstscenario om een eventuele veranderende manier van toezicht. Zoals dit ook beschreven staat in het programmaplan. De IGJ denkt hier graag over mee. We bekijken met elkaar in welke vorm we kunnen oefenen met nieuwe vormen van toezicht in de proeftuinen. Zodat zowel het programma, de proeftuin als IGJ hiervan kunnen leren. Is het mogelijk om te toetsen aan de hand van de leidende principes van het toekomstscenario? Wat zegt dit over de vorm waarop het toezicht eruit moet komen zien? Wat kunnen we hier als programma van leren?