Blijvend lerende omgeving in de regio

Het Toekomstscenario vraagt een andere manier van werken dan nu. Niet alleen voor professionals, maar ook voor managers, bestuurders, beleidsmakers en opdrachtgevers. Zij moeten immers de juiste context en randvoorwaarden creëren. 

Beeld: ©Ministerie van JenV/iStock

Continue aandacht voor reflectie

Deze fundamenteel andere manier van werken komt niet zomaar tot stand. We weten uit de lessen van de proeftuinen, gesprekken met het veld en ervaringen uit de praktijk dat daar een blijvend lerende omgeving voor nodig is in de regio, op alle niveaus (professional, manager, bestuurder) en met continue aandacht voor reflectie. 

Het programma wil in de periode 2024-2025 in een aantal regio’s beproeven hoe het ontwikkelen van een blijvend lerende omgeving in en met de praktijk werkt. Deze lerende omgeving kan inspelen op nieuwe (wetenschappelijke) kennis en inzichten en leervragen uit de praktijk. 

Integraal gezins- en mensgericht werken versterken

Deze lerende omgeving heeft als doel om het integraal gezins- en mensgericht werken te versterken, door:

  • Het door alle betrokken partijen opbouwen van een gezamenlijk beeld van de maatschappelijke opgave en ieders eigen rol daarin; 
  • Bewustwording door alle betrokken partijen van ieders bekwaam- en onbekwaamheden t.o.v. de maatschappelijke opgave en wat dat betekent voor hoe partijen zich gezamenlijk te ontwikkelen hebben (wat vraagt het van ieder individu en ieder team om integraal systeem- en mensgericht te werken); 
  • Het inbouwen van continue reflectie, evaluatie en herijking in het reguliere werkproces 
  • Als fundament te fungeren om het in 2023-2025 te ontwikkelen instrumentarium (Handelingskader e.d.) van het programma Toekomstscenario te laten landen. 
     

Lerende omgeving inregelen in bestaande werkprocessen

Hoewel de blijvend lerende omgeving er in alle regio’s anders uit kan zien en op een andere manier kan worden ontwikkeld, wil het programma met het beproeven in een aantal regio’s algemene lessen trekken over wat er nodig is om in alle regio’s een lerende omgeving in te regelen in de bestaande werkprocessen. 
 
Begin 2024 wordt hier meer informatie over gedeeld.