Handvatten voor mbo, gemeenten en partners voor samenwerking in belang van MBO-student

Dit document biedt een overzicht van vraagstukken waar MBO-studenten mee te maken kunnen hebben en inzicht in welke professionals vanuit school en het sociaal domein hierbij betrokken zijn. Ook zet het een aantal knelpunten in de bestuurlijke samenwerking op een rij en geven studenten aan wat zij belangrijk vinden.

Afbeelding van publicatie NJi samenwerken voor MBO-student
Beeld: ©NJi

In het kader van de ‘Verbeteragenda passend onderwijs mbo’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben diverse organisaties samen het inspiratiedocument opgesteld ‘Mbo-student centraal; Samenwerken voor een succesvolle en kansrijke toekomst’. De publicatie is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken.

Soms hebben studenten extra ondersteuning nodig. Dat vraagt slimme en duurzame samenwerking tussen mbo, gemeenten en partners in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. Hoe organiseer je die samenwerking? En wat zijn daarin knelpunten? Deze publicatie biedt partijen inspiratie en richting.

Meer informatie en downloaden