Herziene richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing gepubliceerd

De herziening van de richtlijn Uithuisplaatsing is afgerond. Naast de richtlijn is ook de onderbouwing en de informatie voor ouders bijgewerkt en er ligt meer focus op het zo thuis mogelijk opgroeien. Ook is er een nieuw afwegingskader ontwikkeld voor besluitvorming rond terugplaatsing. Daarnaast is in de richtlijn extra aandacht voor het samen beslissen met ouder en kind en voor de inzet van het informele netwerk en sociale hulp bij de ondersteuning van ouders en kind.

Afbeelding van de herziene richtlijn uithuisplaatsinge en  terugplaatsing
Beeld: ©richtlijnenjeugdhulp.nl

Richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en expertise en ervaringen van jeugdprofessionals, kinderen, jongeren en ouders. Ze ondersteunen professionals in hun dagelijks werk. Er zijn zeventien richtlijnen ontwikkeld voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Ze gaan over onderwerpen als ADHD, kindermishandeling en pleegzorg.

Heb jij in je werk te maken met uithuisplaatsing? Dan is het belangrijk om kennis te nemen van de vernieuwde richtlijn en er samen met je team en organisatie mee aan de slag te gaan.

Meer informatie en downloaden