Jeugdautoriteit publiceert Jaarplan 2023

In 2023 werkt de Jeugdautoriteit aan doorontwikkeling van haar belangrijkste taken: vroegsignalering en toezicht, advies in casuïstiek, stelselonderzoek en kennisdeling. 

Afbeelding van het Jaarplan 2023 van de JeugdAutoriteit
Beeld: ©JeugdAutoriteit

Met het Wetsvoorstel Taken zorgautoriteit op Jeugdwet-terrein worden de taken van de Jeugdautoriteit ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In aanloop naar dit wetsvoorstel intensiveert de Jeugdautoriteit in 2023 de samenwerking met de NZa.

Directeur Kees van Nieuwamerongen: “Het komende jaar wordt een belangrijk jaar voor de Jeugdautoriteit en voor de hele jeugdhulpsector."

Meer informatie en downloaden