Workshop: van conflict naar vertrouwen

Het programma Scheiden zonder Schade start dit najaar met een serie workshops in de regio’s voor professionals rondom het thema handelingsperspectief bij (complexe) omgangsproblematiek.

Afbeelding Bijlage handelingsprincipes
Beeld: ©Scheiden zonder Schade

Jaarlijks maken meer dan 80.000 thuiswonende kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gaan. In ongeveer 15% van deze gevallen komt het kind knel te zitten in de strijd tussen de ouders, omdat het hen niet lukt om de scheiding goed te regelen. Soms leidt dit ertoe dat een kind helemaal geen contact meer heeft met één van de ouders. Dat is erg ingrijpend.

Het is een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat ouders tijdens een scheiding het gezamenlijk belang blijven zien, namelijk het gezond en gelukkig opgroeien van de kinderen. Daar zijn de ouders immers samen verantwoordelijk voor, óók na een scheiding.

Hoe kun je als professional in die situaties ouders bewegen om er samen uit te komen? Hoe werk je samen toe naar een oplossing? Hoe kun je afstappen van de focus op het conflict en inzoomen op afspraken in vertrouwen met een gedeeld belang? Zodat het kind duurzaam contact heeft en behoudt met beide ouders.

Deze vragen staan centraal in de nieuwe visie die kan leiden tot een nieuwe werkwijze met handelingsperspectief voor professionals, waarin de aandacht wordt verlegd van het conflict naar vertrouwen in het gedeelde belang van de ouders: het positief opgroeien van de kinderen (zie ook de bijlage).

Aan de hand van praktijkverhalen gaan we in een workshop in op hoe je als professional op een andere manier kunt kijken naar complexe scheidingssituaties.

Tijdens de workshop staan centraal: het (interactief) ophalen van lessen uit de praktijk, de uitwisseling daarvan en het delen van best practices met elkaar. Door optimale samenwerking met en tussen professionals, eenzelfde taal en handelingswijze, kunnen we samen ervoor zorgen dat ieder kind ontspannen en gezond kan opgroeien, in contact met beide ouders.

In het najaar gaan we in alle veiligheidsregio’s zo’n workshop geven. Ben jij geïnteresseerd in een workshop in jouw regio waarbij één van de specialisten van het Programma Scheiden zonder Schade de professionals in vier uur tijd mee zal nemen door deze nieuwe visie en wat dit kan betekenen voor jouw werk met gezinnen in scheiding?

Neem dan contact op met Emy Basset (Programmasecretaris Scheiden zonder Schade) via e.basset@minjenv.nl of 06 23 16 15 29.