Nieuwe toolkit en e-learning voor professionals die werken met jeugdigen met een LVB

Het Landelijk Kenniscentrum LVB presenteert twee online producten die interessant en bruikbaar zijn voor professionals die (gaan) werken met jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB): de Toolkit Blik op LVB en de E-learning Zie jij het, die LVB?

Afbveelding van toolkit werken met LVB
Beeld: ©Landelijk kenniscentrum LVB

Toolkit Blik op LVB

  • Praktische kennis- en werktools, overzichten en video's die handvatten
  • bieden voor het werken met jeugdigen en (jong-)volwassenen met een LVB.
  • Toegankelijk per thema gebundeld: herkennen, communicatie, (be)handelen en het dagelijks werk met mensen met een LVB.
  • Geschikt voor professionals in zorg, onderwijs, sociaal domein, strafrechtketen en financiële sector.
  • Variërend van basiskennis over een LVB tot verdiepende informatie voor professionals met meer LVB-expertise.

De toolkit is gratis te downloaden.

Afbeelding van e-learning Zie jij het die LVB?
Beeld: ©Landelijk kenniscentrum LVB

E-learning: Zie jij het, die LVB?

In de zorg, een wijkteam, bij de gemeente of politie, als huisarts of in het onderwijs ontmoet je geregeld iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB). Misschien zonder dat je het door hebt, want een LVB zie je meestal niet.

Vier toegankelijke modules helpen met herkenning van en aansluiten bij een LVB en oog krijgen voor complexe problematiek. Naast een theoretisch kader komen er ervaringsdeskundigen aan bod, voorbeelden uit de praktijk en praktische handvatten, testen en opdrachten met betrekking tot een LVB.

De modules zijn door SKJ en Registerplein geaccrediteerd, gratis, en ook los van elkaar te volgen.

Meer informatie op de website van het Landelijk kenniscentrum LVB.