Handvatten en handelingskader voor onderwijsprofessionals die kindermishandeling vermoeden

Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe weet je als onderwijsprofessional nu of jouw vermoeden klopt? Hoe breng je het ter sprake? En wat is dan de volgende stap? Kortom, wat kan jij doen?

Afbeelding van klaslokaal met leerlingen

Antwoorden op deze vragen vind je in deze toolkit en kennisbank van Ingrado, waarin belangrijk materiaal verzameld is om handvatten te geven over hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Je vindt hier onder andere:

  • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Het handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld en bijbehorende infographic
  • Een leaflet met daarin beschikbare zelfstudiematerialen, achtergrondinformatie, handige sites en scholingsmogelijkheden.
  • De toolkit bevat ook schriftelijke portretten over hoe het handelingskader in de praktijk wordt toegepast en met welk resultaat.

Ook zijn er korte video’s te vinden waarin twee intern begeleiders en één ervaringsdeskundige korte situaties uit de praktijk schetsen. Er is een meer informatie te vinden voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, ouders, leerplicht en RMC en voor gemeenten

Tot slot kan je ook nog het symposium ‘De handelingsverlegenheid voorbij!’ van 27 juni 2022 terug te kijken.

Naar de kennisbank + toolkit over kindermishandeling