Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming slachtoffers van geweld in de jeugdzorg eindigt 31 december 2022

Om erkenning te geven aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg kunnen zij een financiële tegemoetkoming aanvragen. Slachtoffers die tussen 5 mei 1945 en 12 juni 2019 te maken hebben gehad met geweld in de jeugdzorg kunnen een aanvraag indienen t/m 31 december 2022.

Geweld in de jeugdzorg

Op 12 juni 2019 presenteerde Commissie de Winter haar bevindingen over geweld in de jeugdzorg met verblijf tussen 1945-2019. Uit het onderzoek bleek dat ca 75% van de respondenten in die periode te maken heeft gehad met fysiek, seksueel of psychisch geweld en dat 10% vaak tot zeer vaak te maken heeft gehad met één of meer vormen van geweld.

Tot 1970 was vooral het fysieke geweld door groepsleiding en pleegouders zichtbaar. Na 1970 verschuift dit naar meer onderling fysiek geweld van pupillen en naar psychisch geweld.

Dit is een belangrijk onderwerp dat blijvend aandacht vraagt.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn verschillende maatregelen genomen om geweld in de jeugdzorg te voorkomen, bijvoorbeeld door het maken van een wetsvoorstel om geweld in de jeugdzorg te voorkomen, het stimuleren van kleinere leefgroepen en stimuleren dat er gesproken wordt over geweld binnen instellingen en met professionals.

Ook is er verder onderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving van jongeren in de jeugdzorg met verblijf. Dit onderzoek wordt volgend jaar herhaald.

Financiële tegemoetkoming

De Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, eindigt 31 december 2022. Voldoe je aan de eisen en wil je een aanvraag indienen? Doe dat dan zo snel en compleet mogelijk. Bekijk de website Schadefondsjeugdzorg.nl voor meer informatie.

Slachtoffers die behoefte hebben aan een luisterend oor of behoefte hebben aan hulp bij het zoeken naar de juiste zorg kunnen bellen of chatten met het Centraal Informatie en Expertisepunt (0800-1238). Op de website Geweld in de Jeugdzorg kunnen zij meer informatie vinden over het onderzoek van commissie de Winter, en bijvoorbeeld lotgenotenorganisaties die actief zijn.