Sociale (wijk)teams: wat is de stand van zaken in uw gemeente?

Movisie doet periodiek onderzoek om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en eventuele behoeften aan ondersteuning die spelen rondom sociale (wijk)teams. Door aan te geven wat er in uw gemeente speelt, of de doelen van de (wijk)teams worden gerealiseerd en wat er nog nodig is om dat in uw regio voor elkaar te krijgen, draagt u bij aan die inzichten. U helpt bij het onderzoek door voor 18 december deze uitgebreide vragenlijst in te vullen.

Afbeelding van twee mensen die elkaar een boks geven

Via deze link komt u meteen bij de digitale vragenlijst terecht.

Over de peiling

In opdracht van het ministerie van VWS en de VNG voert Movisie deze peiling elke drie jaar uit. De resultaten daarvan staan opgenomen in het rapport Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht. De laatste peiling dateert uit 2019. Nu, 3 jaar later, maken we via een nieuwe enquête opnieuw de stand van zaken op. 

We richten deze enquête aan beleidsmedewerkers die werkzaam zijn op het terrein van de Wmo en/of de Jeugdwet binnen het sociaal domein. Wij zijn ervan overtuigd dat uw inbreng van toegevoegde waarde is voor onze peiling. 

Alle antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt. Uw gemeente zal bij de uitkomsten niet herkenbaar in beeld worden gebracht. Wel vragen wij naar uw naam, functie en gemeente om bij te kunnen houden wie de vragenlijst ingevuld hebben. Oók als uw gemeente niet met sociale (wijk)teams werkt, vragen we u de enquête in te vullen (vraag 1 t/m 5 en de afsluitende vragen).

Let op!

Als u de vragenlijst tussendoor afbreekt, worden uw antwoorden niet opgeslagen. Vul daarom de vragen in één keer in tot het einde van de vragenlijst.

Als u de vragenlijst voor 18 december invult, dragen uw antwoorden bij aan het inzicht in de ontwikkelingen en eventuele behoeften aan ondersteuning die spelen rondom sociale (wijk)teams. Alvast bedankt!