Aanmelden voor het Experiment Onderwijszorgarrangementen kan tot en met 15 december

Op 1 januari 2023 gaat het experiment onderwijszorgarrangementen van start. Daarmee kunnen organisaties meer maatwerk bieden aan kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg. Organisaties krijgen hierin ruimte om hun ontwikkelingsaanbod vorm te geven. Zij kunnen afwijken van wetgeving op het gebied van onderwijstijd, onderwijsinhoud, onderwijslocatie en bekostiging.

Afbeelding van schoolgang
Beeld: ©Marieke Duijsters

Tot en met donderdag 15 december 2022 is het nog mogelijk om aanmeldingen in te dienen via de website van DUO. Maximaal 80 onderwijszorgarrangementen kunnen deelnemen aan het experiment.

Binnen het experiment is het mogelijk om af te wijken van deze wettelijke voorschriften:

Onderwijstijd: er geldt geen minimum of maximum aantal uren en er hoeft niet gewerkt te worden met de beleidsregel afwijking onderwijstijd

Inhoud van het onderwijs: er mag afgeweken worden van de kerndoelen binnen het onderwijs

Locatie van het onderwijs: er mag ook onderwijs geboden worden op een zorglocatie

Bekostiging: samenwerkingsverbanden kunnen maximaal 2,5% van hun ondersteuningsbudget flexibel inzetten voor activiteiten op het snijvlak van onderwijs en zorg.

Zo krijgen betrokken organisaties de ruimte om meer maatwerk te kunnen bieden aan kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg.

Meer informatie en aanmelden

Achtergrondinformatie over het Experiment Onderwijszorgarrangementen op Rijksoverheid.nl

Bekijk dit webinar van het Steunpunt Passend Onderwijs

Aanmelden voor het experiment bij DUO