Vast aanspreekpunt voor gemeenten en partners: Regioadviseurs Samenwerkingsplatform sociaal domein

Regioadviseurs vormen de kern van het Samenwerkingsplatform Sociaal Domein. Zij zijn het vaste aanspreekpunt in de regio en gaan met gemeenten en partners in gesprek over sociaal domein overstijgende vraagstukken, zoals wonen-zorg, de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars en toegang.

Afbeelding van een icoon voor het samenwerkingsplatform sociaal domein
Beeld: ©VNG

Het regio-adviesteam van het Samenwerkingsplatform verbindt de on- en offline wereld en  zet de succesvolle ondersteuning samen met de al bestaande teams van Zorg + Veiligheid en Opdrachtnemer & Opdrachtgeverschap Jeugdwet en WMO voort.  

Standaard en maatwerk

De adviseurs sluiten aan bij vragen die er spelen en bieden gemeenten en partners passende ondersteuning met kennis en expertise van henzelf en anderen. Zij staan voor standaard ondersteuning en advies aan gemeenten, zorgaanbieders, cliëntorganisaties en ketenpartners met als doel om te versnellen en te verbinden.

Daarnaast is maatwerk ondersteuning mogelijk afgestemd op de behoeften van gemeenten, waarbij, wanneer dit nodig is, gebruik gemaakt wordt van hulptroepen uit de adaptieve schil van het Samenwerkingsplatform sociaal domein.

Samen sterker

Door vanuit standaard ondersteuning en maatwerk met gemeenten en partners samen te werken leveren de regioadviseurs er een bijdrage aan dat kennis en signalen uit de dagelijkse praktijk als rode draden worden teruggebracht in landelijk beleid en regelgeving.

De regioadviseurs kunnen dit proces faciliteren waardoor gemeenten nog sterker zijn in de uitvoering van hun dienstverlening vanuit het sociaal domein.

Ondersteuningsbudget meest kwetsbare burgers

In overleg met de regioadviseurs van het Samenwerkingsplatform is het mogelijk om een éénmalige financiële ondersteuning aan te vragen in de vorm van het ondersteuningsbudget om de dienstverlening vanuit het sociaal domein aan de (meeste) kwetsbare burgers te versterken. Dit is één van de producten en diensten die de regioadviseurs inzetten als dienstverlening voor gemeenten.

Lopende contacten

Sinds 1 oktober 2022 zijn er een aantal nieuwe sociaal domein brede regioadviseurs gestart. Heeft u al lopende rechtstreekse contacten met de regioadviseurs Zorg + Veiligheid of het Ketenbureau-i-sociaal-domein, dan kunt u natuurlijk ook direct met hen blijven schakelen. Alle regioadviseurs werken vanuit het Samenwerkingsplatform sociaal domein met elkaar samen.

Meer informatie: de regioadviseurs

Meer informatie klik hier: Samenwerkingsplatform sociaal domein

Vragen? infosamenwerkingsplatformSD@vng.nl