Internetconsultatie AMvB reële prijzen Jeugdwet geopend

Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) regelt dat gemeenten en aanbieders verplicht zijn om hun prijzen op te bouwen met gebruik van in de AMvB bepaalde kostprijselementen. De verwachting is dat gemeenten en aanbieders bij het opstellen van een contract zorgvuldiger tot een reële prijs komen. De internetconsultatie voor deze maatregel staat open tot 28 november.

Afbeelding van internetconsulatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Zij kopen zorg voor jeugdigen (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) in bij jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. In de praktijk bestaat er tussen gemeenten en aanbieders veel discussie over de vraag wat precies reële prijzen voor deze zorg zijn.

Deze AMvB regelt dat gemeenten en aanbieders verplicht zijn om hun prijzen op te bouwen met gebruik van in de AMvB bepaalde kostprijselementen. Mede gelet op de ervaringen met een vergelijkbare AMvB voor de Wmo 2015, wordt verwacht dat gemeenten en aanbieders hierdoor bij het opstellen van een contract zorgvuldiger tot een reële prijs komen.

Beoogd effect

  • Aanbieders hebben alle relevante kosten in beeld, kunnen goede kwaliteit leveren, een gezonde bedrijfsvoering voeren en een aantrekkelijke werkgever blijven.
  • Voor colleges van burgemeesters en wethouders is het effect dat helder wordt met welke kosten rekening gehouden moet worden bij prijsafspraken. Dat is ook van belang bij de verantwoording hierover aan de gemeenteraad.

Daarnaast wordt er via deze weg bijgedragen aan de continuïteit van de dienstverlening. Dat is relevant voor cliënten, gemeenten en aanbieders.

De internetconsultatie is geopend tot 28 november 2022. Daar vind je ook alle relevante bijlagen.

Naar de internetconsultatie AMvB reële prijzen Jeugdwet