Eerstelijns bemiddelingsgesprekken: geleerde lessen en andere aspecten

Als jeugdhulpaanbieders en gemeenten onderling ergens niet uitkomen, kunnen zij zich in eerste instantie richten tot de accounthoudende regio van de betreffende aanbieder. Als dit niet tot een oplossing leidt, zal het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) in actie komen.

Sinds de start van het OZJ in 2019 hebben er 45 bemiddelingstrajecten plaatsgevonden tussen gemeenten en één of meer aanbieders en in mindere mate tussen gemeenten en aanbieders onderling.

Witte man in kantoor aan de telefoon
Beeld: ©Berkeley Communications

OZJ Contracteren vanuit de bedoeling

De eerstelijnsbemiddeling en ondersteuning richt zich op de relatie tussen gemeenten/jeugdregio’s en jeugdhulpaanbieders, ten aanzien van duurzame samenwerking en het beter laten aansluiten van het regionale jeugdhulpaanbod op de vraag van de inwoners.

Het doel van deze bemiddelingsgesprekken is herstel van samenwerking, formuleren en vastleggen van perspectief en voorkomen van een rechtsgang.

In deze publicatie bespreekt het OZJ de geleerde lessen van deze eerstelijns bemiddelingsgesprekken.

In de rapportage komt het volgende aan bod:

  1. Een omschrijving van de aanloopfase van de bemiddelingstrajecten
  2. Een inkijk in het verloop van het traject door een analyse van de gegevens en een interpretatie van de werkzame bestanddelen tijdens eenn bemiddelingstraject
  3. Stilstaan bij de verbeterpunten in de bemiddelingstrajecten
  4. Een toelichting op de bestendiging van de bemiddelingstrajecten
  5. Een toelichting op de rol van de bemiddelaar; wat zijn de cruciale vaardigheden van de bemiddelaar
  6. Reflectie; een doorkijk naar de komende maanden en de rol van het OZJ daarin door antwoord te geven op de vraag wat deze kennis betekent voor ons handelen en voor het leertraject inkoop en contracteren

Lees de hele rapportage hier.