15 juni Conferentie 'Kleinschaligheid: werk in uitvoering'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie De ReeHorst te Ede

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de conferentie ‘Kleinschaligheid: werk in uitvoering’ op 15 juni om in gesprek te gaan over wat er nodig is om kleinschalig te werken.

Afbeelding van kleinschalige voorziening
Beeld: ©Marieke Duijsters

Jeugdigen met complexe en meervoudige problemen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen verdienen een stabiele en veilige woonplek in een vertrouwde en beschermende omgeving. We streven naar passende zorg, zo thuis mogelijk met begeleiding en onderwijs op maat. Om dat mogelijk te maken, is de (gesloten) residentiële jeugdzorg en het bijbehorende onderwijs volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen waar steeds meer kennis over wordt opgebouwd is kleinschaligheid. Daar gaan we deze dag met elkaar over in gesprek.

We gaan het onder andere met elkaar hebben over:

 • wat we wel en niet weten over de bouwstenen van kleinschaligheid;
 • wat het in de praktijk betekent om kleinschalig te (gaan) wonen en werken voor jeugdigen, ouders, personeel, maar ook financieel;
 • hoe we omgaan met veiligheid en bijvoorbeeld vrijheidsbeperkende maatregelen in kleinschaligheid;
 • wat er nodig is in (keten-)samenwerking als randvoorwaarde om kleinschaligheid te laten slagen;
 • hoe we met en van elkaar kunnen leren door kennis uit onderzoek,
  praktijk en ervaring te bundelen.

Voor wie

De conferentie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij jeugdigen die in de (gesloten) residentiële jeugdzorg verblijven, van ervaringsdeskundige jeugdigen en ouders/opvoeders tot professionals, studenten (de professionals van de toekomst), docenten, bestuurders, bewindspersonen en beleidsmakers van gemeenten, instellingen en ministeries.

Kennis uitwisselen, verdiepen, inspireren en verbinden doen we…

 • In een plenaire sessie ‘wat weten we wel en wat weten we niet?’ verzorgd door het Consortium Kleinschaligheid.
 • Tijdens een discussie over ‘De olifant in de kamer’ waar we met behulp van prikkelende stellingen reflecteren op de beweging naar kleinschaligheid en de uitdagingen, behoeften en dilemma’s die deze met zich meebrengt.
 • Door vanuit verschillende perspectieven te verdiepen in werksessies over inhoudelijke thema’s die van belang zijn voor de uitvoering. U kiest zelf de werksessie(s) van uw voorkeur.

Tijdens de lunch en afsluitende borrel is voldoende tijd om na te praten over de opgedane inzichten en de nodige verbindingen te leggen met collega professionals en partnerorganisaties. We horen natuurlijk ook graag wat er binnen uw organisatie al gebeurt of nog nodig is om verder te ontwikkelen richting de best passende (kleinschalige) residentiële zorg en onderwijs voor jeugd.

Afbeelding van logo's die ssamenwerken aan de conferentie kleinschaligheid