09 november Congres Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Volgt

PMM gaat vanaf 1 januari 2023 een nieuwe fase in. De instrumenten voor professionals zijn operationeel en worden dan definitief geborgd. Daarbij wordt de interbestuurlijke  samenwerking verstevigd. Het doorlopend leren van casussen wordt verder geprofessionaliseerd en nog meer gemeenten en professionals ervaren onze steun. Dit bijzondere moment willen we graag delen tijdens het grote PMM-congres.

Afbeelding van save the date multiprobleemhuishoudens
Beeld: ©Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

In de afgelopen jaren heeft het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM) een stevige samenwerking opgezet tussen Rijk, gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties.

We hebben samen veel werk verzet, met als resultaat nieuwe concrete maatwerkinstrumenten. PMM biedt professionals bij gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties ondersteuning met onder andere het Landelijk Maatwerkregister, het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek, het Landelijk Escalatieteam (LET) en de Overbruggingsprocedure.

Deze instrumenten en de samenwerking met de vele aangesloten partijen bieden hulp als de professional vastloopt in de complexiteit. Hier zijn we best trots op!

Programma en aanmelden

Wat kun je verwachten?

We staan deze middag stil bij wat we samen hebben bereikt met PMM én we richten onze blik op de toekomst. Wat heeft PMM concreet opgeleverd voor deelnemende organisaties? Welke lessen nemen zij mee? Hierover gaan maatwerkfunctionarissen, een regievoerder van het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek en de voorzitter van het Landelijk Escalatie team met elkaar in gesprek.

Daarna gaan inspirerende sprekers binnen het sociaal domein in op de vraag waarom het juíst in deze tijd belangrijk is maatwerk te leveren.

We sluiten het congres af met een feestelijke netwerkborrel waar je kan bijpraten met oude bekenden, nieuwe contacten kunt opdoen en zelfs een professionele (LinkedIn)foto kunt laten maken.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

Programma

13:00 – 14:00

Registratie en inloop

14:00 – 14:15

Opening en welkom door dagvoorzitter Esther van der Voort

14:15 – 14:30

Interview met Marjan Jellema, programmamanager PMM, over wat PMM de afgelopen jaren heeft bereikt

14:30 – 15:05

Panelgesprek 1: Resultaten en gedachtengoed PMM

14:05 – 15:25

Koffiepauze

15:25 – 16:00

Panelgesprek 2: De positie van de professional

16:00 – 16:10

Interview met Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie, over hoe PMM verder gaat

16:10 – 16:30

Afsluiting van het congres en speciale onthulling van de nieuwe naam van het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

16:30 – 18:00

Feestelijke netwerkborrel

Contact en vragen

Aanmelden kan hier.

Heeft u verder nog vragen? Neem gerust contact op via: Postbus Maatwerk Multiprobleemhuishoudens