04 oktober Studentensessie Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Tijdens de studentensessie staan we stil bij het hoe en waarom van de richtlijnen. Aan de hand van de richtlijn Samen beslissen laten we zien hoe de richtlijnen in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden.

De richtlijnen zijn, net als wet- en regelgeving, onderdeel van de professionele standaard. Je moet ze dus kennen en je eraan houden. De richtlijnen geven aankomende professionals houvast en zijn een norm van en voor beroepsgenoten.
 
Ken je studenten (orthopedagogiek, psychologie of social work) voor wie dit interessant kan zijn? Verspreid dan deze aanmeldlink

Deze gratis online studentensessie wordt georganiseerd door de NVO, NIP, BPSW en het NJi.