Hervormingsagenda Jeugd - Concept

Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. De afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg worden met positief advies voorgelegd aan hun achterban. Dat hebben staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) geschreven aan de Tweede Kamer. Hiermee is een grote stap gezet naar snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen die het nodig hebben.

Afbeelding van de conceptversie van de Hervormingsagenda Jeugd
Beeld: ©voor Jeugd & Gezin

De achterbanconsultatie is gepland voor een periode van een maand. Voor de zomer zal de Hervormingsagenda Jeugd definitief worden vastgesteld. Dit inhoudelijke principeakkoord tussen de betrokken organisaties volgt na de afspraken over het financiële kader wat het Rijk en VNG afgelopen april hebben bereikt.