Bijlage 1: Handelingsprincipes

Deze principes zijn de leidraad voor het verder uitwerken van een handelingsperspectief bij (complexe) omgangsproblematiek. Ze zijn toepasbaar op alle fasen van een scheiding, dus zowel casussen waarbij ouders net gaan scheiden en waarbij contactverlies dreigt, tot de meest complexe casussen waarbij gedurende lange tijd al geen contact meer is tussen ouder en kind.

Het biedt een hulpmiddel om op één lijn komen wat betre visie en werkwijze tussen de verschillende disciplines die rondom een gezin staan. Optimale samenwerking en het verdiepend en doelgericht van elkaar leren staan daarbij centraal.

Afbeelding Bijlage handelingsprincipes
Beeld: ©Scheiden zonder Schade