Menukaart inzet ervaringsdeskundigheid van het Toekomstscenario

Het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming richt zich op het verbeteren van de kind- en gezinsbescherming (0-100 jaar). Goed samenwerken en elkaars kennis en expertise benutten om stappen te
kunnen zetten, is hierbij essentieel. Gedurende het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ is gebleken dat ervaringsdeskundigen een belangrijke brugfunctie tussen systeem- en leefwereld, theorie en praktijk, hulpverlening en (cliënt)systeem vervullen.

Wanneer ervaringsdeskundigheid wordt ingezet, sluit het beleid en de
hulp beter aan bij wat vanuit de cliënten nodig is. Kinderen, jongeren en volwassenen worden meer gezien, gehoord en gesteund.

Via deze ‘menukaart inzet ervaringsdeskundigheid’ doen wij regio’s/proeftuinen daarom een aanbod om ervaringsdeskundigheid in te zetten met als doel de zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen te verbeteren.