App geeft verwijzers inzicht in actuele wachttijden: ‘Met de app willen we sneller passende hulp regelen voor kinderen en jongeren’

In de praktijk

De ouders van Priscilla (8) zitten met de handen in het haar. Hun dochter heeft driftbuien en doet zichzelf pijn. Ze kloppen aan bij hun huisarts. Door een app te gebruiken weet deze waar ze snel terecht kunnen voor jeugdhulp. Een utopie? Niet vanaf medio juni 2019 in de regio’s Eemland, Lekstroom, Utrecht-West en Zuidoost-Utrecht. Dankzij de Beschikbaarheidswijzer.

Wegwijzer in wachttijden jeugdzorg

De gloednieuwe Beschikbaarheidswijzer toont de beschikbaarheid van Jeugdhulp. Carla Postma-Enkelaar van de regio Zuidoost Utrecht is trekker van dit project:

“Een huisarts of andere verwijzer hoeft slechts één keer in te loggen en een regio te selecteren en de app laat voortaan direct de jeugdhulp in de regio zien waar diens praktijk gevestigd is. De app rangschikt vervolgens de benodigde categorie jeugdhulp op beschikbaarheid en op actualiteit – en dus betrouwbaarheid – van de informatie. Zo weet een verwijzer veel sneller dan nu het geval is wanneer een behandeling kan starten en wat daarom de beste keuze is. Met de Beschikbaarheidswijzer hebben verwijzers altijd en overal inzicht in de wachttijden – of ze zich nu in hun spreekkamer bevinden of op huisbezoek zijn. Onze verwachting? Dat de app zich als een olievlek gaat verspreiden. Niet iedere gemeente hoeft opnieuw het wiel uit te vinden en het zorgt voor verlichting van de administratieve last. Maar het allerbelangrijkste is dat de jeugdige zorg krijgt, zo snel als nodig is.”

Samenwerking verder versterken

Circa 430 zorgaanbieders zijn momenteel bezig met het invoeren van informatie in de app. Van logo’s uploaden tot vestigingen aangeven. Daarna is het een kwestie van de informatie actueel houden. Dat laatste is zeer belangrijk – daarmee valt of staat het succes van de app. Gieta van der Pompe, directeur Behandelzaken bij PsyMens en klinisch psycholoog:

“Wij houden onze wachttijden al goed bij. Het kostte me slechts enkele minuten om deze informatie in de app in te voeren. Je kunt het nauwelijks een administratieve belasting noemen. Ik vind het een goede start, die naar meer smaakt. Zo zouden we graag meer gelaagdheid aanbrengen in de informatie, zoals de actuele wachttijd per vestiging. Daaraan wordt nu ook gewerkt. De samenwerking die dankzij dit project is ontstaan tussen de regio’s, vind ik veelbelovend. Die kunnen we gebruiken om nog meer stappen te zetten, zoals nadenken over één back-office systeem voor alle gemeenten. Of het spreiden van de werklast.”

Transparantie bieden

Ook MIND – het platform van cliënten- en familieorganisaties in de ggz – maakt zich hard voor meer inzicht in actuele wachttijden. Marieke Wollaars, projectcoördinator bij MIND:

“De Beschikbaarheidswijzer maakt het mogelijk dat in een oogopslag transparant is waar jeugdigen zo snel mogelijk terecht kunnen. Als de zorgaanbieders tenminste hun gegevens aanleveren. Die informatie gun je ook ouders met een hulpvraag rondom hun kind. Wij maken op de website Kiezen in de ggz sinds eind 2018 de wachttijden al openbaar van de ggz voor volwassenen. Maar nog niet voor de jeugd. Dus is het interessant om te kijken of we de data uit de Beschikbaarheidswijzer op termijn hieraan kunnen koppelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat tenminste een deel van de hulpzoekers sneller de broodnodige hulp krijgt.”

Ter Lering en Inspiratie

A Over de eigen sector heen

Vier regio’s - Eemland, Lekstroom, Utrecht-West en Zuidoost Utrecht – ontwikkelden samen een app. Via een aanbesteding is de bouwer geselecteerd. Deze heeft de Beschikbaarheidswijzer gebouwd. De app toont de wachttijden van jeugdhulp. De beschikbaarheidswijzer is ook een website voor de desktop, terug te vinden via www.beschikbaarheidswijzer.nl. Voorlopig zal deze alleen toegankelijk zijn voor verwijzers Jeugdhulp. Circa 430 zorgaanbieders hebben een contract met de hierboven genoemde regio’s en vullen tot medio juni 2019 de app met up-to-date informatie. Vanaf medio juni 2019 kunnen verwijzers de app gratis downloaden voor Android en iOS. De Beschikbaarheidswijzer wordt vervolgens gefaseerd verder uitgerold – er is landelijk belangstelling voor.

B Leidende principes

Een app als de Beschikbaarheidswijzer werkt alleen als het gebruiksvriendelijk is. Daarnaast moet de informatie actueel zijn. Ook moet de app niet alleen beschikbaar zijn voor desktop/laptop maar ook voor smartphone en tablet. Pas als aan die criteria is voldaan, kunnen verwijzers de voordelen van de app ervaren.

C Organisatie en aansturing

De projectgroep spoort zorgaanbieders aan om hun aanbod en beschikbaarheid zo goed mogelijk in de app bij te houden. Iedere twee weken wordt van hen verwacht dat zij de data actualiseren. De aanbieders die twee weken niet ingelogd hebben en de wachttijden dus niet hebben geactualiseerd, ontvangen via een e-mail een reminder om hun data bij te werken. Zodra de app beschikbaar is voor verwijzers, start een campagne om hen enthousiast te maken.

D Aandachtspunten

Zorgaanbieders in zowel de gespecialiseerde ggz als de generalistische basis-ggz, voor de volwassenen GGZ, zijn al verplicht om wachttijdgegevens aan te leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet daarop toe. Niettemin zijn er zorgaanbieders die dit onvoldoende op orde hebben en daardoor zelf niet precies weten wat hun wachttijden zijn. Om de app tot een succes te maken moeten zorgaanbieders niet alleen inzicht hebben in hun eigen wachttijden, maar ook deze informatie up-to-date houden in de app. Vooral voor verwijzers moet de app zeer gebruikersvriendelijk zijn. De app wordt verder doorontwikkeld. De lancering is geen eindpunt maar startpunt. Op het wensenlijstje staan onder andere: • Ontsluiten van de informatie uit de app voor ouders • Verder uitsplitsen van zorgaanbod naar stoornissen • Wachttijden specificeren per vestiging • Mogelijkheid om reviews over zorgaanbod weer te geven

Heeft u een vraag aan het ondersteuningsteam? Neem contact op

Carla Postma-Enkelaar
inkoop@zorginzou.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.