Tijdelijke opdracht: Sr. Adviseur Systemisch Ontwerp Wachttijden

Per november 2023 zoekt Team Aanpak Wachttijden daarvoor een senior adviseur systemisch ontwerp. In het team is veel kennis aanwezig over systemisch ontwerp. Als adviseur voeg je daar extra strategisch inzicht, kennis en ervaring over veranderprocessen en adviesvaardigheden aan toe zodat we ons doel binnen regio’s beter kunnen halen.

Afbeelding van sfeerbeeld team Aanpak Wachttijden
Beeld: ©Aanpak Wachttijden

Bekijk de volledige PDF voor:

  • Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
  • Resultaat van de opdracht
  • Overzicht van eisen die aan de opdracht worden gesteld en gewenste kennis en vaardigheden

Omschrijving van de opdracht

Als senior adviseur systemisch ontwerp is het jouw doel om regio’s waar Team Aanpak Wachttijden aan de slag is, te adviseren hoe zij duurzaam wachttijden in de jeugdzorg kunnen aanpakken door middel van ontwerp- en design-thinking technieken. Je begeleidt en ondersteunt de implementatie van vernieuwingen. Je kunt luisteren en wachten, maar weet ook wanneer je moet handelen en duwen. Je snapt de processen ten aanzien van interventies die resulteren in minder wachttijden en kunt die makkelijk uitleggen.

Binnen een regio vorm je eerst een beeld van de stand van zaken ten aanzien van wachttijden. Via gesprekken met verschillende stakeholders, professionals, jeugdigen en hun ouders, vorm je een achterliggend beeld over de oorzaken van wachttijden in deze regio. Jouw beeld en analyse toets je in de regio, waarna je in samenwerking met de betrokken partijen kansrijke vernieuwingen en/of verbeteringen kiest, verdiept en neerzet in een ontwerp. Daarmee ga je samen met direct betrokken uit de regio aan de slag. Jouw bijdrage is gericht op het vinden van mogelijkheden op innovatie, ontwerp en design thinking. Co-creatie met de regio is belangrijk voor het waarborgen van kwaliteit en het draagvlak.

Het is ook mogelijk dat de regio zelf al tot een gedeeld beeld en analyse van oorzaken is gekomen. In dat geval focust jouw rol zich op het begeleiden van het proces of implementatieprocessen hierna. Dat is bijvoorbeeld procesbegeleiding bij het opschalen van bestaande lokale interventies, het (door)ontwikkelen van gewenste interventies of het (helpen) implementeren van een elders bestaande interventie in een regio.

Door de projectleider Aanpak Wachttijden van het team word je ingezet in een bepaalde regio. Hier ben je verantwoordelijk voor het doorlopen van de activiteiten. Je werkt daarin samen met de systemisch-ontwerper, adviseur casuïstiek en adviseur data van Team Aanpak Wachttijden. Je bent als procesbegeleider het eerste aanspreekpunt voor de ontwerp-specifieke activiteiten.